Новости

Новости > Уведомление о проведении общего собрания акционеров
16.10.2018

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС» повідомляє, що згідно ч.5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», враховуючи інтереси акціонерного товариства, позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 01 листопада 2018 року о 10.30 за адресою: 03151 м. Київ, вул, Волинська, б. 67, 4-й поверх, зал засідань. Тел./факс: 461-54-85.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Зміна юридичної адреси та місцезнаходження товариства та внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Щербатюк А., Бібік Л.

2. Змінити юридичну адресу та місцезнаходження товариства на адресу: м.Київ, вул. Волинська, буд.67 та внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

Додаткова інформація:

Реєстрація акціонерів та/або їх уповноважених представників буде здійснюватися з 10.00 до 10:30, за пред’явленням паспорта.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за адресою: 03151 м. Київ, вул, Волинська, б. 67, з 16 жовтня 2018 року, кожного понеділка з 9-00 до 10-00 год, відповідальний Михайлов М.М.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: columbus.aero.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 26 жовтня 2018 року.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів становить 100%.

Наглядова рада


© 2017
Все права защищены