Новости

Новости > Сообщение о информации (изменение состава должностных лиц эмитента)
22.04.2016

Сообщение о информации (изменение состава должностных лиц эмитента)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "КОЛУМБУС"

2. Код за ЄДРПОУ: 19476188

3. Місцезнаходження: 03036, м. Київ, пр. Повiтрофлотський, буд. 90-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 461-54-86; (044) 461-54-87

5. Електронна поштова адреса: columbus@avia.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: columbus.aero

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення.

21 квітня 2016 року загальними зборами акціонерів (Протокол №1/16 вiд 21.04.2016 р.) прийнято наступні рішення щодо змін у складі посадових осіб.

Призначено Головою Наглядової ради на новий термiн Челнокова Романа Вiталiйовича (паспорт СО 029759, виданий 10.12.1998 р. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) строком до 20.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі та акцiями емітента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради.

Призначено членом Наглядової ради на новий термiн Маркiну Юлiю Юрiївну (паспорт СК 032264, виданий 11.11.1995 р. Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київський обл.) строком до 20.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі та акцiями емітента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду генерального директора.

Призначено членом Наглядової ради на новий термiн Поливоду Сергiя Вячеславовича (паспорт СН 469697, виданий 10.04.1997 р. Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) строком до 20.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі та акцiями емітента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посаду заступника комерцiйного директора.

Призначено Головою Правлiння на новий термiн Тарасова Володимира Валентиновича (паспорт СН 426938, виданий 04.03.1997 р. Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi) строком до 20.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі та акцiями емітента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння.

Призначено заступником Голови Правлiння на новий термiн Михайлова Максима Миколайовича (паспорт НВ 470910, виданий 26.12.2007 р. Старокостянтинiвським РВ УМВС України в Хмельницькiй обл.) строком до 20.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі та акцiями емітента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: начальник iнженерно авiацiйної служби, iнженер АiРЕО.

Призначено членом Правлiння на новий термiн Гнилосира Павла Миколайовича (паспорт КН 570367, виданий 06.01.1998 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi) строком до 20.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі та акцiями емітента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посаду командира повiтряного судна.

Призначено Головою Ревiзiйної комiсiї на новий термiн Гудим Наталiю Сергiївну (паспорт СН 571417, виданий 22.07.1997 р. Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi) строком до 20.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі та акцiями емітента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду генерального директора.

Призначено членом Ревiзiйної комiсiї на новий термiн Колесник Ганну Вiталiївну (паспорт СО 550142, виданий 30.03.2001 р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) строком до 20.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі та акцiями емітента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду аудитора.

Призначено членом Ревiзiйної комiсiї на новий термiн Мельник Тетяну Iллiвну (паспорт СТ 011931, виданий 01.02.2008 р. Миронiвським РВ ГУ МВС України в Київський обл.) строком до 20.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі та акцiями емітента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади: заступник начальника економiчного вiддiлу, головний економiст.

III. Підпис.

1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління __________________ В.В.Тарасов

21.04.2016 р.


© 2017
Все права защищены